ผู้ชาย ระหว่างทำออรัลเซ็กส์ เผลอกินน้ำหล่อลื่น มีโอกาสติดเชื่อไหม

  • 1 replies
  • 4036 views

ขอขอบคุณที่ส่งคำถามมายังที่เว็บบอร์ด

เราต้องขออภัยในความล่าช้าในการตอบคำถามของคุณ เว็บบอร์ดได้รับความเสียหายจากอีเมล แบบ SPAM

หลักสี่ประการนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินได้ว่าพฤติกรรมต่าง ๆ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยเพียงใด การที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนตามหลักสี่ประการดังนี้
ทางออก – เชื้อไวรัสต้องออกมาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ
อยู่รอด – เชื้อไวรัสต้องอยู่ในสภาวะที่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้
เพียงพอ – ต้องมีปริมาณของเชื้อไวรัสมากพอที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ และ
ทางเข้า– เชื้อไวรัสต้องเข้าสู่กระแสเลือดของอีกคนหนึ่ง

ความเสี่ยงของการใช้ปากกับอวัยวะเพศชายโดยไม่สวมถุงยาง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมากับน้ำหล่อลื่นของฝ่ายที่เอาอวัยวะเพศใส่เข้าไปในปาปากของคุณ
เพียงพอ: ปริมาณเชื้อเอชไอวีเพียงพอที่จะทำให้ติดเชื้อได้
อยู่รอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาหนึ่งหากมีปริมาณมากพอ แต่หากมีปริมาณน้อยก็อาจจะถูกน้ำลายของคุณทำลายไปจนหมด
ทางเข้า: อาจไม่มีทางให้เชื้อเอชไอวีเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงแต่อาจเข้าได้หากมีแผลสดในปาก (เหงือกและเยื่อบุ) ความเสี่ยงที่คุณจะมีอาการดีขึ้นถ้าคุณไม่ได้แปรงฟันก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางปาก

ดั้งนั้นคุณมีความเสี่ยงต่ำถึงเสี่ยง ปานกลางต่อการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้อาจเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น หนองในแท้ หนองในเทียม ซิฟิลิสเป็นต้น  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้สามารถติดต่อได้จากน้ำหล่อลื่นหรือสารคัดหลั่งที่ไหลออกมาจากอวัยวะเพศชายก่อนการหลั่ง

ทีมงานเว็บบอร์ด