ถุงมือไม่เปลี่ยนมีความเสี่ยงไหม วิตกกงวัล

  • 0 replies
  • 1691 views
วันที่ 4 ได้มีการไปเจาะเลือดที่คลีนิคนิรนามมา แต่เหมือนไม่เห็นเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนถุงมือให้ดู เห็นแต่ฉีกซองเข็มใหม่ อยากถามว่า
1.ปกติเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนถุงมือต่อหน้าผู้ถูกเจาะหรือป่าว หรือเปลี่ยนก่อนล่วงหน้าแล้วเรียกผู้ที่จะเจาะเข้าไป
2.ตำแหน่งของถุงมืออยู่ส่วนไหนของที่โต๊ะครับ เพราะเหมือนจะไม่เห็นกล่องถุงมือเลย
3.หลังจากผมคลี่สำลีออกเห็นรอยเลือดมีอยู่สองจุดใกล้ๆกันจึงเกิดความวิตกกังวลใจอย่างมากเป็นเรื่องทั่วไปหรือป่าวครับ