วิธี NAT จะตรวจเจอหรือไม่หากได้รับเชื้อ Hiv มานานมากแล้ว

  • 1 replies
  • 3458 views
สมมติว่าร่างกายรับเชื้อ HIV มาปีนึงแล้ว
หากเราไม่ได้ตรวจ anti hiv ก่อน แต่นำเลือดไปตรวจ NAT เลย
วิธี NAT จะตรวจเจอหรือไม่คะ
หรือ NAT จะตรวจเจอแค่ช่วงแรกๆของการติดเชื้อเท่านั้น

วิธี NAT สามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ 5-7 วันหลังจากสัมผัสเชื้อและอย่างต่อเนื่อง
ถ้าคุณได้รับการตรวจด้วย Anti- HIV ที่คลินิกนิรนามคุณจะได้รับการตรวจด้วยวิธี NAT แถมด้วย  ในปัจจุบันคุณไม่สามารถขอรับการตรวจด้วย NAT วิธีเดียวได้ จะต้องขอรับการตรวจด้วยวิธี Anti- HIV ก่อน