ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ตรวจ rapid test ด้วยตนเอง

  • 0 replies
  • 2152 views
ผลการตรวจจะมีความน่าเชื่อถือ กี่เปอเซนต์ครับ ที่เวลา 1 เดือน