สอบถามเรื่องความเสี่ยงในการสวมถุงยางเเต่ไม่ได้สอดใส่

  • 1 replies
  • 18474 views
ขอสอบถามในเรื่องของความเสียงในการติดเชื้อ

เนื่องจากไปเที่ยวบริการนวดเเบบ นกป มีการสวมถุงยาง เเต่ไม่ได้สอดใส่ เป็นการนำอวัยวะมาถูกันข้างนอกเท่านั้น จนเสร็จ เเละมีการจูบกันเล็กน้อย อยากทราบมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ไหมครับ โดยที่ปากไม่ได้มีเเผลที่มีเลือกออกอะไรครับ

ขอบคุณครับ

ขอขอบคุณที่ส่งคำถามมายังที่เว็บบอร์ดนี้

หากคุณไม่แน่ใจพฤติกรรมใด ๆ มีความเสี่ยงหรือเป็นพฤติกรรมที่มีความปลอดภัยกว่า  คุณสามารถประเมินได้ว่าพฤติกรรมต่าง ๆ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยเพียงใด โดยใช้หลักสี่ประการของการติดเชื้อเอชไอวี    การที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไข ครบถ้วนตามหลักสี่ประการดังนี้

หลักสี่ประการของการติดเชื้อเอชไอวี
1.   ทางออก : เชื้อเอชไอวีต้องออกจากร่างกายของผู้ที่ติดเชื้ออยู่แล้ว โดยทั่วไปผ่านทาง เลือด น้ำอสุจิ หรือของเหลวในช่องคลอด
2.   การอยู่รอด : ร่างกายมีสภาวะเหมาะสมสำหรับเชื้อ แต่เมื่อออกจากร่างกายเชื้อจะไม่ สามารถอยู่รอดได้ในระยะเวลานาน
3.   ปริมาณ : จะต้องมีปริมาณเชื้อที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อ
4.   ทางเข้า : เชื้อเอชไอวีจะต้องมีทางเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อก่อให้เกิดการติดเชื้อ

สำหรับเรื่องการใช้อวัยวะเพศถูไถ หากพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ คุณไม่มีไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก:  อาจมีทางออกหากการถูไถทำให้ถึงจุดสุดยอด
เพียงพอ:  ในกรณีนี้อาจมีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทำให้ติดเชื้อได้
อยู่รอด:  เชื้อเอชไอวีอยู่รอดได้ไม่นานหากอยู่นอกร่างกาย
ทางเข้า:  ไม่มีทางที่เชื้อเอชไอวีจะเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากมีบาดแผลหรือแผลเปื่อยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บริเวณอวัยวะเพศ
ในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากวัยวะเพศถูไถคุณยังอาจเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อไปนี้: โลน  ซิฟิลิส  เริมที่อวัยวะเพศ  โรคหิด  หูดหงอนไก่ (เชื้อไวรัส HPV) และหูดข้าวสุกที่อวัยวะเพศ

ส่วนซิฟิลิส เริมที่อวัยวะเพศและเชื้อไวรัสหูดหงอนไก่ อาจติดต่อได้โดยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงจากผิวสัมผัสผิวหนัง  อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของคุณต่ำเพราะเมื่อคุณใช้ถุงยางอนามัยการสัมผัสกับผิวหนังลดลงไปด้วย

สำหรับพฤติกรรมจูบ (อย่างดูดดื่ม) คุณไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: มีเชื้อเอชไอวีในน้ำลายของคนที่ติดเชื้อน้อยมาก
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีในน้ำลายไม่เพียงพอที่จะทำให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้
อยู่รอด: น้ำลายมีสภาพเป็นด่าง หากเชื้อเอชไอวีสัมผัสกับน้ำลายของคนที่ไม่ติดเชื้อมันก็จะถูกทำลายไป
ทางเข้า: อาจมีความเสี่ยงได้ในกรณีที่เป็นแผลที่มีเลือดออกในปาก แต่คนเราก็คงจะไม่จูบกันหากเป็นแผลเช่นนั้น เคลื่อนไหวหรือไม่?

แต่คุณอาจเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อไปนี้
ติดเชื้อไวรัส Human papilloma virus (HPV) โรคเริมที่ปาก หนองในแท้ ไวรัสตับอักเสบเอและบี หูดข้าวสุก ซิฟิลิส

การจูบกันสามารถแพร่เชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ แผลบริเวณรอบ ๆ ปากที่มีลักษณะนูนบวมแดงและเป็นหนองอาจ เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งทีมงานเว็บบอร์ด